Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad

Nu är upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-06-08. Upphandlingen är regionalt indelad och utgörs av 16 anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Omfattning

Upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 omfattar leverans av fönster och fönsterdörrar (ej montage) för följande produktgrupper:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde.

Upphandlingen är regionsindelad och utgörs av 16 st anbudsområden.

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarna län.
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län
Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.

Avropsmodellen är rangordning för avrop understigande 750 stycken fönster och fönsterdörrar.

Avrop om 750 stycken fönster och fönsterdörrar eller fler, sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde.

Länk till den annonserade upphandlingen i TendSign>>
(Länken är giltig till och med 2020-06-08)

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2020-10-01.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

Uppdaterad 2020-09-04

Kontakt