Annonserad RFI Järnhandelsvaror

HBV har nu påbörjat arbetet med en ny upphandling gällande Järnhandelsvaror 21-122 med planerad avtalsstart 2021-01-13. I samband med detta kommer även namnet att ändras till Fastighetsförnödenheter. Inför den nya upphandlingen har vi nu annonserat en RFI (Request For Information) för att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Sista svarsdag är 2020-03-04. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Upphandlingen kommer att tillgodose våra medlemmars behov av fastighetsförnödenheter för proffs. Det kan vara allt ifrån sopsäckar, issmältningsmedel och hatthyllor till skruvar, handverktyg och maskiner. 

Länk till annonserad RFI (länken är giltig till och med 2020-03-04)>>

Vi har även skickat ut en enkät till våra medlemsbolag med specifika frågeställningar gällande krav i upphandlingen. 

Vill du också delta i denna enkät och bidra med kunskap och erfarenheter inför den kommande upphandlingen? Kontakta oss på info@hbv.se så ser vi till att du får delta. Senast 2020-03-04 behöver vi dina synpunkter.

Uppdaterad 2020-02-23

Kontakt