Ahlsell nekas prövningstillstånd i Kammarrätten

verktyg

Kammarrätten har nu gått igenom allt material gällande HBVs upphandling Fastighetsförnödenheter 21-122 som överprövats av leverantören Ahlsell Sverige AB och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Det betyder att Förvaltningsrättens dom står fast och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer avseende anbudsområde A, D, E, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T och U så snart den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut.

HBVs upphandling Fastighetsförnödenheter 21-122 har varit föremål för överprövning gällande anbudsområde A, D, E, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T och U. I övriga anbudsområden är avtal tecknade med antagna leverantörer och avtalet började att gälla 2021-03-06. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Antagna leverantörer:

B. Dalarnas län
C. Gotlands län
F. Jämtlands län
J. Norrbottens län
O. Värmlands län
P. Västerbottens län
Q. Västernorrlands län

1. Ahlsell Sverige AB
2. Tools Sverige AB

Omfattning

Ramavtalet Fastighetsförnödenheter 21-122 omfattar fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges.

Produktområden

 • beslag
 • elverktyg och maskiner
 • förnödenheter
 • handverktyg
 • infästningar
 • inredning fastighet
 • lyft och hantering
 • mät- och märkverktyg
 • personligt skydd
 • redskap 
 • svets
 • tillbehör
 • tryckluft
 • verkstadsutrustning

Även reservdelar ingår i respektive produktgrupp. 

Leverantörerna erbjuder även utbildning och information kring produkterna och vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Tillfälliga förlängningsavtal

För de överprövade anbudsområdena hänvisar HBV till befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 där tillfälliga förlängningsavtal är tecknade med antagna leverantörer till och med 2021-10-12.

Kontakt

Frågor om ramavtalen Fastighetsförnödenheter och Järnhandelsvaror besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2021-07-11

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost