HBV-Magasinet

HBV-Magasinet ges ut fyra nummer per år. Sedan en tid tillbaka har tidningen nytt djup och bredd i innehållet och ny form. I HBV-Magasinet kan du läsa om nya avtal och leverantörer, pågående upphandlingar och vad som händer hos våra medlemsbolag.

 I senaste numret:

TEMA Ekologisk hållbarhet:

 - Skövdebostäder om Aspö Eko-logi

 - Hur Ljusdalshem arbetar 

 - Pilotprojekt Skåne

 - CSR i offentlig upphandling

 - Rapport från stämman

 - HBV-panelen

 - Riket runt

 - Avtalsnyheter

 - DIS -så funkar det!

 

Är du intressad av att annonsera i tidningen är du välkommen att boka din annons via epost annons@thefactoryofdesign.se eller telefon 08-610 06 33.

Uppdaterad 2018-06-14