HBV-Magasinet

HBV-Magasinet ges ut fyra nummer per år. Sedan en tid tillbaka har tidningen nytt djup och bredd i innehållet och ny form. I HBV-Magasinet kan du läsa om nya avtal och leverantörer, pågående upphandlingar och vad som händer hos våra medlemsbolag.

 I senaste numret:

TEMA Hållbarhet

 - Elbilar hos Bodenbo

 - Upphandlingsdagen den 17 oktober

 - Golvpriser i princip inte tillåtna

 - Träff i Lycksele

 - Rapport från Almedalen

 - Pilot Skåne avslutad

 - Trepartsavtal i Piteå

 - Riket runt

 - Avtalsnyheter

Är du intressad av att annonsera i tidningen är du välkommen att boka din annons via epost annons@thefactoryofdesign.se eller
telefon 08-610 06 33.

Uppdaterad 2019-09-19