HBV-Magasinet

HBV-Magasinet ges ut fyra nummer per år. Sedan en tid tillbaka har tidningen nytt djup och bredd i innehållet och ny form. I HBV-Magasinet kan du läsa om nya avtal och leverantörer, pågående upphandlingar och vad som händer hos våra medlemsbolag.

 I senaste numret:

TEMA Hållbar framtid:

 - Vitvaruavtalet, ett framgångsrikt avtal

 - Hur medlemmarna satsar på hållbarhet 

 - Trepartare vid nyproduktion

 - Upphandlingsdagen

 - Klimatinitiativet

 - Upphandling över nationsgränserna

 - HBV-panelen 

 - Riket runt

 - Avtalsnyheter

 

Är du intressad av att annonsera i tidningen är du välkommen att boka din annons via epost annons@thefactoryofdesign.se eller telefon 08-610 06 33.

Uppdaterad 2019-02-07