Vilka är avropsberättigade?

Medlemmar

Registrerade och av HBVs styrelse godkända medlemsbolag är automatiskt avropsberättigade på ramavtal som tecknats från och med datum för godkänt medlemskap. 

I de fall medlemsbolaget inte önskar nyttja ett ramavtal, ska en skriftlig avanmälan skickas in.
Läs mer om detta här>>

För vårt ramavtal Elkraft krävs dock en aktiv påanmälan, även från medlemsbolag, för att vara avropsberättigad. 

För HBVs dynamiska inköpssystem krävs alltid en aktiv påanmälan. Denna kan ske närhelst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.
Läs mer om dynamiska inköpssystem här>>

Underkund

En underkund är en till medlemmen associerad upphandlande myndighet, såsom kommun (moderbolag), systerbolag och ej helägda dotterbolag som godkänts av HBV.

För att en underkund ska vara avropsberättigad krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. 
Läs mer om detta här>> 

Extern kund

En extern kund är en av HBV godkänd upphandlande myndighet. 

För att en extern kund ska vara avropsberättigad krävs en aktiv påanmälan till respektive upphandling. 
Läs mer om detta här>> 

Uppdaterad 2020-02-06