Skräddarsydd upphandling

händer som tackar varandra

HBV åtar sig att som konsult hjälpa till med att genomföra entreprenadupphandlingar åt de medlemsbolag som så önskar.

Exempel på vanligt återkommande områden som HBV ofta upphandlar åt medlemsbolagen är:

• Årsentreprenader, t ex måleri, rör- och golvarbeten.

• Skötselentreprenader, t ex städning, markskötsel.

HBVs upphandlingskonsulter har stor kompetens och erfarenhet inom upphandling enligt LOU och särskilt av fastighetsrelaterade tjänster. Genom att hjälpa många medlemsbolag med liknande upphandlingar har HBV genom åren skaffat sig en stor erfarenhetsbank inom områden som ofta är föremål för upphandling, t ex årsentreprenader och olika skötselentreprenader.

Förutom att genomföra hela upphandlingsuppdrag kan HBVs upphandlingskonsulter hjälpa till med delar av upphandlingsprocessen eller rådgivning i upphandlingsfrågor.

Uppdaterad 2014-09-11

Kontakt