Nå hela allmännyttan

Man pratar i telefon

Som leverantör når man ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån. Du når över 330 allmännyttiga bostadsbolag som tillsammans förvaltar cirka 840 000 lägenheter runtom i Sverige, från Kiruna till Ystad.

Fördelar med att vara HBV-leverantör

  • Når samtliga medlemsbolag med cirka 840 000 lägenheter 
  • Allt upphandlat och klart enligt LOU 
  • Hjälp med information kring avtal 
  • Kvalitetsstämpel och dörröppnare

En kanal till alla medlemsbolag

HBV har en viktig roll både för medlemsbolag och för leverantörer. Medlemsbolagen får hjälp med upphandlingar och kan jämföra olika leverantörers alternativ. Leverantörerna får tillgång till en stor kundgrupp och hjälp med marknadsföring.

HBV har ca 45 avtalsområden, drygt 180 avtal med olika leverantörer och omsätter drygt 2 miljarder kronor (exklusive energi).

Uppdaterad 2018-06-11

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2018-2019 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer

Intresserad att bli leverantör?


Annonserade upphandlingar hittar du här.