Konto hos Byggvarubedömningen

Konto hos Byggvarubedömningen

HBV har tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via våra avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar negativ miljöpåverkan, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

Vårt och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla våra medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter. 

Aktivera ditt konto

För att aktivera kontot behöver du kontakta HBV via epost info@hbv.se och uppge följande information:

  • Namn på den kontaktperson som ska vara ansvarig för kontot samt epostadress.
  • Bolagsnamn samt organisationsnummer.
  • Fakturaadress samt epostadress till bolaget (för eventuella extra konton som kommer att öppnas upp av bolaget).

Varje medlem har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt. Önskar ditt företag skapa fler konton för fler användare, tillkommer en kostnad.

Byggvarubedömningens loggboksverktyg

Utöver denna webbaserade databas tillhandahåller Byggvarubedömningen även ett loggboksverktyg som möjliggör att logga och spåra de inbyggda varorna och dess ingående kemiska ämnen många år efter projektets färdigställande. För att nyttja detta verktyg tillkommer en kostnad. Tjänsten administreras direkt av Byggvarubedömningen. För att ta del och nyttja detta verktyg skicka epost till konto@byggvarubedomningen.se.