Fördelar med e-fakturor

steg fram

Det finns många anledningar till att HBV övergår helt och hållet till elektronisk fakturering.

Spårbarhet

Kvittenser på skickade fakturor garanterar att de nått rätt mottagare.

Enkelt

Med automatik eller en knapptryckning skickas alla fakturor elektroniskt.

Skonsamt för miljön

Sparar jordens resurser då varken papper, bläck eller transporter krävs.

Säkert

Eventuella fel upptäcks direkt och återrapporteras till avsändaren.

Lönsamt

Kostnaden för porto, kuvert, papper och arbetstid.

Uppdaterad 2019-09-26