FAQ om fakturering

Här hittar du de vanligaste frågorna med svar gällande fakturering och efaktura.

 

Kan vi skicka en personallista till er med vår personals fakturareferenser?
Vi kan tyvärr inte hantera personallistor från våra medlemmar då det bryter mot GDPR.
Ett tips för att förenkla problematiken gällande fakturareferenser är att valideringskraven inte är krångligare än vad personalen kommer ihåg att uppge vid en beställning.
Ett annat tips kan vara att trycka upp visitkort till personalen med deras unika referenskod. Visitkorten kan sedan visas upp vid beställning eller kopieras vid en internetbeställning och på så sätt minskar man risken för felaktiga referenser. 

 

Jag använder Pageros Webbportal men ni säger att kundnumret ligger på fel plats. Var ska detta anges?
Om du använder Pageros Webbportal för att skicka efakturor till HBV ska beställarens kundnummer hos HBV anges i fältet ’Er referens’ i fakturamallen.

 

Varför får vi ibland fakturor som pdf och ibland som efaktura?
Det beror sannolikt på att den ena fakturan kommer direkt från leverantören och inte HBV. Kontrollera vem som är avsändare och kontakta denne. Fakturor från HBV så skickas alltid i ett och samma format såvida ni inte önskar någonting annat.Vi har fått en faktura till fel bolag
Har ni fått en faktura till fel bolag går det oftast snabbast om ni kontaktar leverantören direkt och ber dem kreditera den felaktiga fakturan samt att de skickar ut en ny faktura till rätt bolag via HBV. Ni måste även meddela oss på HBV samtidigt som ni bestrider fakturan till leverantören. Detta är viktigt eftersom genomfaktureringen sker via oss. Se gärna över era interna rutiner vid beställning så att felet inte ligger i att beställaren har uppgett felaktigt HBV-kundnummer. 

 

Vi vill ha med mer information på fakturan från HBV
Tar ni emot fakturan i samma format som vi skickar i (Peppol Bis, även kallad Svefaktura BIS 5A 2.0) får ni all information som vi har fått av leverantören. Har ni en äldre version av Svefaktura är risken stor att märkningar faller bort på vägen. Kontakta er efakturaleverantör så hjälper de er.
Läs hur SFTI rekommenderar PEPPOL:s infrastuktur för e-handel i offentlig sektor här

Vår referens saknas i fakturan
HBV tar all information från leverantörsfakturan (om den är skickad som efaktura) och skriver den på kundfakturan. Vi bilägger även den ursprungliga leverantörsfakturan samt med eventuella bilagor. Saknas information i er faktura t ex referenser kan det bero på att informationen saknas i fakturan som kommit till HBV. Det kan även vara så att ni inte läser rätt fält i XML-filen. Kontakta då er efakturaoperatör eller Pagero. De kan hjälpa er att mappa om vilka fält ert system läser i fakturorna som kommer.

Vi upplevde vissa problem vid uppstarten av det nya systemet där referenser inte skickades med. Detta ska nu vara åtgärdat.

Vad måste jag uppge vid beställning?
- Ert kundnummer hos HBV
- Ert för- och efternamn samt telefonnummer
- Fullständig leveransadress
- Eventuella märkningar som ni själva kräver internt för att validera en beställning

Vad måste finnas med på fakturorna?
- Beställarens kundnummer hos HBV
- Fullständig leveransadress till beställaren
- Beställarens märkning enligt önskemål. Observera att den måste vara fullständigt korrekt
- Beställarens för- och efternamn
- Fakturaadressen måste vara ställd till HBV som är juridisk motpart
- Er säljreferens med fullständigt namn och telefonnummer

Varför får vi två fakturor?
Leverantörens originalfaktura skickas med som en bilaga till HBVs kundfaktura. I det nya systemet, skickar HBV med all information som kommer från leverantören. Ni får alltså en faktura från HBV samt en bilaga med leverantörens originalfaktura. Dessa kan i vissa fall se väldigt lika ut och i dagsläget kan man inte välja bort bilagan men vi jobbar på en lösning.  

Uppdaterad 2020-12-03

Kontakt