Detta är HBV-avtal

USB-minne med HBV logotyp

HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemsbolag; i huvudsak Sveriges allmännyttiga bostadsbolag som tillsammans äger och förvaltar cirka 840 000 lägenheter.

Som inköpsfunktion är HBVs uppdrag att tillhandahålla attraktiva avtal för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning. Därutöver tillhandahåller HBV upphandlingstjänster för de medlemsbolag som inte har resurser eller kompetens att genomföra upphandlingar själva. Allt upphandlas enligt LOU.

Verksamheten finansieras genom en administrativ ersättning som HBV erhåller från leverantörerna. Överskottet från denna administrativa ersättning går oavkortat till medlemmarna i form av återbäring.

Ramavtal enligt LOU

HBV har i egenskap av inköpsfunktion genomfört upphandlingar inom olika kategorier enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och dessa har resulterat i avtal som medlemsbolagen och övriga kommuner och bolag som anmält sig i förväg, kan avropa från utan att behöva göra en egen upphandling.

Rangordnade avtal

I enighet med reglerna i LOU gäller att villkor för hur avrop ska ske är i förhand bestämda. Detta sker genom att avtalen har rangordnats. Vid beställning, avrop, från dessa ramavtal ska avrop ske från den leverantör som har rangordning nummer ett i första hand. Se alltid specifik information i respektive ramavtal om och när avrop från rangordnad nummer två o.s.v. är tillåtet.

Förnyad konkurrensutsättning

Inom flera HBV-avtal gäller att förnyad konkurrensutsättning ska göras vid avrop över en viss volym eller att avtalets avropsmodell är förnyad konkurrensutsättning. Se alltid specifik information i respektive ramavtal om och när förnyad konkurrensutsättning är tillåtet.

Övriga avropsmodeller

HBV använder sig av dynamisk rangordning/behovsstyrda avrop i vissa ramavtal (Markvårdsmaskiner). Se alltid specifik information i respektive ramavtal om hur avropet ska genomföras.

Uppdaterad 2019-12-13

Läs mer om våra upphandlingar!