Påanmälan upphandlingar

Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU måste vara anmälda till ett ramavtal för att vara avropsberättigade.

Våra avtal

Övriga kunder så som medlemmars underkunder, externa kunder, upphandlande myndigheter och kommuner är välkomna att anmäla sig till HBVs upphandlingar. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är
medlemsbolag hos HBV.

Vid användande av HBV-avtal gäller HBVs Allmänna villkor och principer. Vidare gäller att återbäring utbetalas till medlemsbolaget även för köp på HBV-avtal som övriga avropsberättigade gjort. För mer
information om HBV, allmänna villkor och kommande upphandlingar, se www.hbv.se.

HBV är att betrakta som en upphandlande myndighet i enlighet med LOU – Lag om offentlig upphandling. HBV handlar upp i eget namn, meddelar beslut och tecknar ramavtal med leverantörer. Från ramavtal kan sedan andra upphandlande myndigheter (även kommuner) avropa, under
förutsättning att detta har framgått vid upphandlingen av ramavtalet.

HBVs medlemsbolag behöver inte anmäla sig.

Uppdaterad 2022-03-15