23-125 Markvårdsmaskiner

Omfattning

HBV upphandlar ett rikstäckande ramavtal som omfattar markvårdsmaskiner med tillbehör och redskap av olika slag, inklusive garantiåtaganden.

Avtalsområden:

A – Åkgräsklippare
B – Lastmaskiner
C – Redskapsbärare
D – Ej bogserade sopmaskiner
E – Bogserade sopmaskiner
F – Kompakttraktorer
G – Robotgräsklippare
H – Ogräsbekämpningsmaskiner
I – Handhållna motordrivna redskap

Avropsordning

Avropsordning avtalsområde A–H:
Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till två (2) maskiner. Avropsordning förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop av tre (3) maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avropsordning avtalsområde I:
Avrop ska ske genom dynamisk rangordning.

Annonsering

Annonsering är planerad till december 2022. 

Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin.