24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – enbart leverans

Omfattning

Ramavtalet 24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – enbart leverans omfattar följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – enbart leverans
B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – enbart leverans
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – enbart leverans
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – enbart leverans

Annonsering

Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-04-30. Upphandlingen är planerad att annonseras under maj månad 2024.

Avropsordning

Vid avrop upp till 750 fönster/fönsterdörrar gäller strikt rangordning, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta inom aktuellt avtalsområde och region. För avrop av 750 fönster/fönsterdörrar eller fler gäller FKU (förnyad konkurrensutsättning), där samtliga avtalade leverantörer i aktuell avtalsområde och region ska tillfrågas och lämna pris..

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.