Upphandlings-
avdelningen

På upphandlingsavdelningen arbetar vi med ramavtalsupphandlingar och skräddarsydda upphandlingsuppdrag.


Uppdaterad 14 augusti 2017