Nytt avtal för IMD klart

HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen IMD Produkter och tjänster 17-145. Avtalet startade den 1 januari 2018. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Mer information om avtalet hittar ni på våra avtalssidor. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 10 januari 2018