Fastighetsbolag väljer rätt för äldre

HBV vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägarna att öka tillgängligheten och användbarheten för äldre hyresgäster att bo kvar i den egna bostaden. Redan små åtgärder kan innebära stora förbättringar för en person som tappat en del av sin kraft, rörelseförmåga, syn eller hörsel.

HBV eftersträvar sedan flera år miljömässigt och socialt ansvarstagande i sina upphandlingar av ramavtal för kommunala bostadsbolag. I ett utvecklingsprojekt i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet har HBV tagit fram rapporten "Fastighetsbolag väljer rätt för äldre". Rapporten innehåller förslag på tillvägagångssätt när det gäller att planera för ombyggnader, nybyggnation, utemiljö, gemensamma utrymmen med mera.

Den andra delen av rapporten ägnas de kriterier som ligger till grund för bedömningen av hur väl olika produkter uppfyller kraven på tillgänglighet för äldre. Bedömningen har omsatts i en trafikljusmärkning, som införs på de produkter som ingår i HBVs ramavtal.

Uppdaterad 01 oktober 2014