HBV slutar med pappersfakturor


HBV kommer under våren 2017 att byta affärssystem. Det nya systemet kommer ge oss en mer modern och effektiv fakturahantering. I och med detta byte och HBVs ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan kommer vi att upphöra att skicka fakturor i pappersformat. Fakturorna kommer istället att skickas som Svefaktura alternativt som bifogad pdf-fil via epost.

Övergången kommer ske succesivt fram till den 1 juni 2017 då vi helt upphör med att skicka pappersfakturor. För att få en så smidig övergång som möjligt önskar vi att ni återkommer med besked till proj.efaktura@hbv.se senast den 30 april 2017 hur ni önskar ta emot era fakturor i framtiden.

Läs mer

Johan Almesjö ny VD på HBV


Johan Almesjö kommer närmast från Ecenea Management AB med uppdrag på AB Familjebostäder. Han är ordförande för Sveriges Inköps- och Logistikförbund, Silf och har tidigare bland annat arbetat som förbundsdirektör på Inköp Gävleborg. Johan tillträder som VD den 1 maj.

Allmännyttan, alltså HBVs medlemsbolag, står inför jättelika utmaningar när det gäller underhåll och nybyggnation. Investeringsbehovet landar på någonstans mellan 15-20 miljarder per år. Här har HBV en viktig roll att spela genom att skapa de bästa förutsättningarna och inköpsvillkoren för de allmännyttiga medlemsbolagen. – Med Johan Almesjö får vi en meriterad ledare till HBV med affärsmässig skärpa och lång erfarenhet av offentlig verksamhet, inköp och upphandlingar. Något som kommer både HBV och våra medlemsbolag till nytta, säger Ulf Rohlén styrelseordförande i HBV och tillika VD på ÖrebroBostäder AB. – Det känns väldigt roligt att ha fått förtroende att ta över rollen som VD för HBV. Under de senaste åren har företaget utvecklats bra och man har en väl etablerad affär. Jag vill med mina erfarenheter och kompetenser leda företaget mot en ännu starkare position. Min ambition är att skapa högsta möjliga värde för våra medlemmar. För att nå det krävs att vi kommer ännu närmare våra kunder och att vi bland annat förtydligar nyttan som HBV bidrar med till kundernas affär, säger Johan Almesjö. Mer information: Ulf Rohlén, styrelseordförande i HBV och VD på ÖrebroBostäder AB, 070-719 43 08 Johan Almesjö, tillträdande VD, 076-297 89 45

Läs mer

Rekrytering Administrativ chef


Administrativ chef sökes

Nu söker vi en ny Administrativ chef till Allmännyttans inköpscentral. Placering är på huvudkontoret i Stockholm. I nära samarbete med VD och ledningsgruppen arbetar du med att utveckla företaget och dess resultat, ansvarar för företagets budget samt är strategiskt stöd till VD. I denna rekrytering samarbetar vi med företaget People360 AB.

Du känner dig lika bekväm i strategidiskussioner som i samtal med HBVs medlemsbolag. Du rapporterar till VD, är sekreterare och föredragande i HBVs styrelse samt har en central roll i företagsledningen. Du har en god affärsförståelse och har förmågan att skapa resultat utifrån företagets affärsmässiga mål. Du leder den administrativa avdelningen innehållande ekonomi, kund- och kontorsservice, IT samt HR administration, och säkerställer att dessa fungerar optimalt. Som Administrativ Chef på HBV har du det övergripande och strategiska ansvaret för företagets administrativa avdelning.  HBVs administrativa avdelning utför cirka 500 000 genomfaktureringar till våra kunder per år. Du har förmågan att utveckla den administrativa enheten och tillvarata medarbetarnas potential på bästa möjliga sätt för att vara ett effektivt stöd till hela verksamheten. Vi står inför en digitalisering av våra rutiner och ser därför det som mycket viktigt att du har ett stort intresse för systemfrågor och digitalisering/effektivisering inom det administrativa området. Läs mer om denna rekrytering på People360 AB. Klicka här>>

Läs mer

Balkongrenovering 17-157 annonserad


HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkongrenovering 17-157.
Sista anbudsdag är 2017-04-10. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

HBVs ramavtalsupphandling gällande Balkongrenoveringar är ett helt nytt avtalsområde och kommer att omfatta renovering av balkonger i varierande utformningar och storlekar. Balkongrenoveringarna utförs med ABT 06 som grund (totalentreprenad). Upphandlingen är uppdelad i Sveriges 21 olika län där varje län utvärderas var och en för sig. Tre leverantörer kommer att antas per län. Vid renoveringar upp till 20 stycken balkonger gäller rangordning där lägsta pris blir rangordnad etta och avropas i första hand. Vid 21 balkongrenoveringar eller fler per avrop kommer förnyad konkurrensutsättning ske mellan antagna leverantörer i länet.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer