HBV arrangerar workshop för europeiska inköpscentraler


Just nu pågår den första europeiska samarbetsworkshoppen med fokus på konkreta affärer och erfarenhetsutbyte. HBV är värdar för workshoppen som hålls i Stockholm 22-23 februari och systerorganisationer från Italien, Litauen, Frankrike och Irland deltar. Vi arrangerar konferensen tillsammans med EU-kommissionen.

–Under workshoppen kommer vi att diskutera möjliga framtida upphandlingssamarbeten. Vi tror att vi kan hitta nya vägar för bättre villkor och större medlemsnytta och att öppna möjligheten för att få in ny teknik utifrån och även föra ut svensk teknik i Europa, säger Ville Gruner, upphandlingskonsult på HBV. Under konferensen diskuterar vi inköpsstrategier och hur vi arbetar med olika upphandlingsverktyg, marknadsanalys och dynamiska inköpssystem. Flera av deltagarna har stor erfarenhet av upphandling av energi på olika sätt men erfarenheterna är olika och vi har mycket att lära av varandra. ­–Vi är särskilt intresserade av att diskutera hur vi kan hjälpa varandra och samarbeta i upphandling inom bygg, energi och innovation i framtiden, säger Ville Gruner. EU-kommissionen har tagit initiativ till workshoppen och arbetar för ett ökat samarbete och för att underlätta för handel över landsgränserna inom EU.

Läs mer om HBV arrangerar workshop för europeiska inköpscentraler

Säkerhetsdörrar på remiss


HBV har en RFI (request for information) ute för avtalet säkerhetsdörrar.
I denna RFI ställer vi frågor till leverantörerna på marknaden om olika kriterier inför skapandet av upphandlingsunderlaget, ex. hur avtalet bör fördelas regionalt samt tekniska krav på de olika produkterna.
Sista dag att svara på denna RFI är 2018-03-02.

Läs mer

Regionansvarig affärsutvecklare


Vi rekryterar nu en regionansvarig affärsutvecklare till allmännyttans inköpsfunktion för områdena Stockholm, Uppland och Gävleborg. Vårt mål är att vara den mest värdeskapande inköpsorganisationen för våra medlemmar och i denna roll skapar du och utvecklar goda relationer med våra medlemmar och leverantörer och bidrar till den goda affären.

Allt fler av HBVs medlemsbolag inser vikten av att satsa på ett bra inköpsarbete samt att prioritera sina inköpsresurser där de gör störst effekt. Därför finns HBV. För att på bästa sätt bemöta marknadsutvecklingen satsar HBV på att vara det naturliga kunskapsnavet och självklara förstahandsvalet för inköp inom fastighetsrelaterade produkter och tjänster. Du kommer att arbeta på affärsavdelningen och rapportera till affärschefen. Du kommer även arbeta i nära samarbete med övriga regionansvariga i rollen samt vår upphandlingsavdelning. Framförallt kommer du att arbeta nära våra medlemsbolag och våra leverantörer. HBVs upphandlade avtal omsätter årligen cirka 2,2 miljarder kronor. Upphandlingarna sker enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Våra upphandlare använder det elektroniska upphandlingsstödet Tendsign Doc och Microsoft Dynamics CRM.  På affärsavdelningen arbetar i dagsläget åtta medarbetare. Fem av dessa är regionansvariga affärsutvecklare med medlemsansvar som utgår från sina regionala kontor i Piteå, Linköping, Kungsbacka och Löddeköpinge samt huvudkontoret i Stockholm. Affärsavdelningens primära uppgift är att se till att medlemsbolagen känner till och använder HBVs upphandlade avtal på bästa sätt och på så sätt skapar goda affärer. Detta görs framför allt genom medlemsbesök, medlemssupport, kontakt med leverantörer, omvärldsbevakning, medlemsaktiviteter, utbildning, minimässor etc. Alla medlemsbolag är unika och genom en nära relation får du insikt om deras vardag och kan erbjuda den service som deras verksamhet kräver.  Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete med många kontakter inom såväl offentlig sektor som näringsliv. Arbetsuppgifterna ger ett helhetsperspektiv, där du har en central position. Tjänsten ställer krav på affärsmässighet, integritet och noggrannhet. Du bidrar till utvecklings- och förbättringsarbete inom avdelningen och företaget. Kraven är höga, men utlovar ett både stimulerande och roligt arbete. Är du intresserad? Läs mer om denna rekrytering här>> Ansökan Denna rekrytering sker i samarbete med Balkefors & Ponsiluoma Chefsrekrytering, Torgny Balkefors, torgny@balkefors-ponsiluoma.se , tel 0733-43 47 69. Sista ansökningsdag är 2018-03-15.

Läs mer

Krav på efaktura kommer allt närmare


Arbetet med att införa krav på efaktura till offentlig sektor fortskrider. Regeringen har tagit till sig Ekonomistyrningsverkets utredning om obligatorisk efaktura till offentlig sektor och har nu påbörjat arbetet med att formulera en ny lag. Efter att regeringen remitterat lagförslaget till Lagrådet lägger regeringen en proposition i riksdagen under våren 2018 och om lagen vinner riksdagens bifall kommer den börja gälla senast den 18 april 2019.
Sedan flera år tillbaka erbjuder vi efaktura till våra kunder och ställer det även som krav på våra leverantörer. Under 2017 gick vi även över till det nya standardformatet PEPPOL-BIS (Svefaktura 2.0) vilket gör oss väl förberedda på den kommande lagen.

Mer information om detta kan ni läsa här >> Här kan ni läsa vad Upphandlingsmyndigheten skriver om efaktura >> Använder ni er inte av efaktura idag men vill börja kan ni läsa mer här >>

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2018-2019 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer