Nytt avtal Styr- och regler


HBV har slutfört upphandlingen Styr- och Regler 18-118. Avtalet är rikstäckande och börjar gälla 2018-01-16 och den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar är fyra år.
Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden: Webbducar med tillbehör, Prognosstyrningstjänst med tillbehör, Styrning av inomhusklimat med hjälp av tempgivare och databas, samt det nya avtalsområdet Centralt system för styrning och övervakning. I den senare delen finns möjlighet till FKU vid avrop av ett centralt system. Man kan även avropa duc-programmering upp till och med fyra stycken med fast timarvode.
Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Här hittar du avtalet Styr- och Regler 18-118

Läs mer om Nytt avtal Styr- och regler

Säkra din plats!


Varmt välkommen till en HBV-träff med fokus på energi, miljö och hållbarhet. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Hållbara dagar äger rum 1-2 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm.
Utöver intressanta föreläsare så som meteorologen Tone Bekkestad och Kristina Lygnerud från Svenska miljöinstitutet kommer medlemsbolag att berätta om hur de jobbar med olika varianter av hållbarhet. Hyresbostäder i Norrköping kommer bland annat berätta om sitt projekt Portalen. MKB berättar hur de tvättar rent i kallt avjoniserat vatten. Ni kommer även få träffa några av våra leverantörer.

Du hittar mer information om Hållbara dagar här.

Läs mer

Frågor och svar om Rörmaterial


Upphandlingen för Rörmaterial 18-104 har tyvärr överprövats igen, vilket innebär att vi fram tills det att den processen är avgjord står utan ett gemensamt avtal för rörmaterial. Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och arbetar för att ett nytt avtal ska finnas på plats så snart som möjligt.

Vad händer nu? Vi kommer att skicka in vårt yttrande till Förvaltningsrätten, där vi bestrider Dahl Sverige ABs ansökan om överprövning. Därefter kommer troligen både Dahl och HBV få yttra sig en gång till innan Förvaltningsrätten börjar bedöma ärendet. Det är svårt att förutse när Förvaltningsrätten kan döma i frågan men vi räknar med att ärendet ska vara färdigt någon gång i slutet av mars eller i början av april. När blir det nya avtalet klart? Det beror på hur Förvaltningsrättens kommande dom ser ut. Om Förvaltningsrätten går på vår linje och inte beviljar överprövning enligt Dahls ansökan, och Dahl inte ansöker om prövningstillstånd till Kammarrätten kommer avtalet att träda i kraft snarast möjligen efter domen vunnit laga kraft. Då kan ni direkt börja handla på avtalet. Om Dahl däremot ansöker om prövningstillstånd till Kammarrätten, kan det dröja ytterligare 1-6 månader. Vi har nyligen beställt rörmaterial på det gamla avtalet, vad händer med vår beställning? Samtliga inköpsprocesser som påbörjats senast den sista december 2017 kommer att kunna fortsätta som vanligt med vidarefakturering via HBV. Det är upp till det enskilda medlemsbolaget att avgöra när inköpsprocessen påbörjades. Vi behöver beställa nya varor nu, vad betyder detta för oss? Om ni inte påbörjat inköpsprocessen under 2017 måste ni göra en egen upphandling för inköp som behöver göras innan HBV har ett nytt gällande avtal för rörmaterial. Kan vi använda våra befintliga kundnummer hos leverantörerna? För inköpsprocesser som påbörjats före 31 december 2017 behövs inga nya kundnummer och vidarefakturering sker som vanligt. För inköpsprocesser som påbörjas 2018 kan ingen vidarefakturering ske. Fråga de aktuella leverantörerna hur de vill göra med kundnummer och andra fakturarutiner. Har ni några frågor gällande rörmaterial är ni välkomna att kontakta ansvarig upphandlare Jonas Löfgren.

Läs mer

FAQ fakturering


FAQ

Har du frågor eller funderingar gällande efaktura och/eller fakturering? Titta gärna på vår sida FAQ fakturering där de vanligaste frågorna med svar finns.

Vanliga frågor:
Varför får vi fakturor på papper?
Varför får vi ibland fakturor som PDF och ibland som efaktura?
Vi har fått en faktura till fel bolag, hur gör vi?
Varför får vi två fakturor?
Varför saknas vår referens på fakturan?
Vad måste jag uppge vid beställning? etc

Varför får vi fakturor på papper? På grund av vissa olyckliga omständigheter har vi manuellt tvingats skriva ut fakturor i pappersformat och skicka dessa via posten. Då dessa fakturor ställdes ut för en tid sedan är betalningstiden något kortare än de vanliga 30 dagarna. Vi ber om ursäkt för detta. Felet som låg till grund för det är åtgärdat och ska inte uppkomma igen.   Varför får vi ibland fakturor som pdf och ibland som efaktura? Det beror sannolikt på att den ena fakturan kommer direkt från leverantören och inte HBV. Kontrollera vem som är avsändare och kontakta denne. Fakturor från HBV så skickas alltid i ett och samma format såvida ni inte önskar någonting annat.    Vi har fått en faktura till fel bolag Har ni fått en faktura till fel bolag går det oftast snabbast om ni kontaktar leverantören direkt och ber dem kreditera den felaktiga fakturan samt att de skickar ut en ny faktura till rätt bolag via HBV. Se gärna över era interna rutiner vid beställning så att felet inte ligger i att beställaren har uppgett fel kundnummer.  Vi vill ha med mer information på fakturan från HBV Tar ni emot fakturan i samma format som vi skickar i (Peppol Bis, även kallad Svefaktura BIS 5A 2.0) får ni all information som vi har fått av leverantören. Har ni en äldre version av Svefaktura är risken stor att märkningar faller bort på vägen. Kontakta er efaktura-/vanleverantör så hjälper de er.  Läs hur SFTI rekommenderar PEPPOL:s infrastuktur för e-handel i offentlig sektor  här Vår referens saknas i fakturan HBV tar all information från leverantörsfakturan (om den är skickad som efaktura) och skriver den på kundfakturan. Vi bilägger även den ursprungliga leverantörsfakturan samt med eventuella bilagor. Saknas information i er faktura t ex referenser kan det bero på att informationen saknas i fakturan som kommit till HBV. Det kan även vara så att ni inte läser rätt fält i XML-filen. Kontakta då er efakturaoperatör eller Pagero. De kan hjälpa er att mappa om vilka fält ert system läser i fakturorna som kommer. Vi upplevde vissa problem vid uppstarten av det nya systemet där referenser inte skickades med. Detta ska nu vara åtgärdat. Vad måste jag uppge vid beställning? - Ert kundnummer hos HBV - Ert för- och efternamn samt telefonnummer - Fullständig leveransadress - Eventuella märkningar som ni själva kräver internt för att validera en beställning Vad måste finnas med på fakturorna? - Beställarens kundnummer hos HBV - Fullständig leveransadress till beställaren - Beställarens märkning enligt önskemål. Observera att den måste vara fullständigt korrekt - Beställarens för- och efternamn - Fakturaadressen måste vara ställd till HBV som är juridisk motpart - Er säljreferens med fullständigt namn och telefonnummer Varför får vi två fakturor? Leverantörens originalfaktura skickas med som en bilaga till HBVs kundfaktura. I det nya systemet, skickar HBV med all information som kommer från leverantören. Ni får alltså en faktura från HBV samt en bilaga med leverantörens originalfaktura. Dessa kan i vissa fall se väldigt lika ut och i dagsläget kan man inte välja bort bilagan men vi jobbar på en lösning.  Varför stämmer inte artikelraderna överens med totalsumman på fakturan? På grund av en programmeringsmiss togs inte antalet med på artikelrader såsom orderbonus, frakt m.m. Artikelraderna finns med på fakturan men de summeras inte till fakturans totalbelopp. Felet ska nu vara åtgärdat. Vi har fått en kreditfaktura som avser administrativ ersättning. Vad ska vi göra med den? Dessvärre har en del kreditfakturor från leverantörer som avser HBVs administrativa ersättning vidarefakturerats. Kontakta  kund.faktura@hbv.se  så hjälper vi till.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer