Välkommen till stämman!


Vi hälsar våra medlemmar välkomna till årets föreningsstämma i Göteborg den 4-5 maj. Vår nye VD Johan Almesjö kommer att finnas på plats och berätta om sina tankar och idéer om hur HBV kan vara verktyget som stärker den goda offentliga affären och på så vis bidrar till ökad medlemsnytta. Det kommer även att informeras om verksamhetsåret samt val till styrelse och andra förtroendeposter.

Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma kommer att rapportera om vilka effekter på kommunala bostadsbolags affärer det nya och modifierade regelverket för köp mellan upphandlande myndigheter får. Årets gästföreläsare är inspiratören och visionären Stig-Arne "Stigge" Bäckman från Inspero. Tänka nytt eller har vi tänkt färdigt? Ett föredrag om förutsättningar för att människor ska hitta sin kraft och förmåga att växa. Från passiv åskådare till samhällsbyggare. Sedda och bekräftade människor växer! Dag två besöker vi Nya Hovås, ett bostads- och handelsområde som byggs upp cirka tolv kilometer söder om Göteborg. Totalt byggs cirka 1.200 bostäder här. Kommunikationschef Katja Möller kommer att informera om projektet och ge oss en guidad tur i området. Läs hela programmet för föreningsstämman här>> Anmälan Anmäl dig och/eller en kollega till Therese Borg, therese.borg@hbv.se, tel 08-556 765 00, senast den 20 april. Logi bokas direkt med Clarion Hotel Post, tel 031-61 90 80, reservations.post@choice.se . Uppge bokningsnummer 6694. Pris per enkelrum 1.473 kronor exklusive moms.

Läs mer

Ny upphandling Elkraft 18-134


Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 18-134 som annonseras under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 28 april 2017. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.  Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: - A Rörligt elpris - B Fast elpris - Engångstillfälle - C Fast elpris - Genomsnitt (index) - D Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning Möjlighet till olika avtalsperioder Statistik och rapportering är specificerat i avtalet Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft Samarbete med elinköpsexpert Årliga informationsmöten om Elkraft Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh  Avtalstyper För att tillmötesgå kundernas olika krav, förutsättningar och policys kommer det att finnas möjlighet att välja mellan följande avtalstyper: a) Rörligt pris – elleverans där marknadens timvisa svängningar bestämmer det slutgiltiga priset. b) Fast pris - engångstillfälle – elleverans där priset fastställs vid ett tillfälle för en förutbestämd framtida leveransperiod. c) Fast pris - genomsnitt – elleverans där priset fastställs som ett genomsnitt av flera tillfällen för en förutbestämd framtida leveransperiod. d) Portföljförvaltning – elleverans till spotpris och med tillhörande köp av finansiella prissäkringskontrakt enligt specificerat uppdrag från kunden . Samarbete med expert inom elhandel HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993.  Anmälan Senast den 28 april ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till  elkraft@hbv.se . Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Kontakta oss Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till elkraft@hbv.se eller ansvarig upphandlare Sandra Sedig.

Läs mer

Årsredovisning 2016


Årsredovisning 2016

HBV presenterar sin årsredovisning för 2016.

Här kan du läsa den digitalt. Önskar du få ett exemplar skickat till dig, vänligen kontakta oss på info@hbv.se .

Läs mer

Nytt avtal Balkonginglasning 17-155


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Balkonginglasning 17-155. Det nya avtalet gäller från och med 2017-05-15 till och med 2019-05-14. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

Upphandlingen omfattar inglasning av balkonger eller uteplatser i varierande utformningar och storlekar. Inglasningarna levereras och monteras med ABT 06 som grund (totalentreprenad).  Upphandlingen är uppdelad i Sveriges 21 olika län, tre antagna leverantörer per län. Vid leverans upp till 20 stycken balkonger gäller rangordning där lägsta pris blir rangordnad etta och avropas i första hand. Vid 21 balkonginglasningar eller fler per avrop gäller förnyad konkurrensutsättning mellan antagna leverantörer i länet. Uppgifter om rangordning inom respektive län kommer att finnas på vår hemsida så snart ramavtalet börjar gälla. Antagna leverantörer i bokstavsordning: Balco AB Svenska Lumon AB Teknova Byggsystem AB Windoor Sverige AB

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer