Ny medarbetare


Ville Gruner började den 7 augusti som ny upphandlingskonsult. Ville kommer närmast från inköpscentralen Sinfra där han i fyra år arbetat med offentlig upphandling inom energibranschen. I grunden är han byggingenjör med inriktning på energi och energieffektivisering inom fastigheter. En stark kraft för värdetillväxt hos HBVs alla medlemsbolag! Välkommen Ville!

  Kontaktuppgifter: Epost: ville.gruner@hbv.se Tel: 08-556 765 37 Mobil: 073-864 11 76

Läs mer

HBV söker prejudicerande dom


HBV har beslutat att skicka in ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Detta eftersom att HBV, enligt Kammarrätten i Stockholm, inte hade rätt att använda sig av hänvisningar till RSK-nummer i den aktuella upphandlingen.

HBV är en av de största aktörerna inom offentlig upphandling i Sverige och anser att det är principiellt viktigt för upphandlarsverige att en prejudicerande dom fastställs i frågan om omfattningen av begreppet ”eller likvärdigt” i förhållande till upphandlingar omfattande ett stort antal produkter. Skälet till att HBV överklagar Kammarrättens dom är dels att HBV inte är tillfreds med Kammarrättens mycket kortfattade domskäl, dels att det föreligger motstridig praxis från andra Kammarrätter – såsom Kammarrätterna i Jönköping och Göteborg där snarlika situationer varit föremål för prövning. Det är enligt HBV viktigt att Kammarrätterna gör enhetliga bedömningar och därmed även beaktar rättspraxis från andra Kammarrätter, annars blir konsekvensen som nu att det kan tolkas som att utfallet beror på var målet avgörs och att rättsläget därmed förblir oklart. Det är därför angeläget för HBV att driva målet vidare till högsta instans för att få klarhet i rättsfrågan.  Ansvarig upphandlare för Rörmaterial 16-104 är Mårten Kempe.

Läs mer

Möbler och heminredning


HBV har påbörjat upphandlingen av ett nytt ramavtalsområde, Möbler och heminredning 17-135. Upphandlingen kommer att vara rangordnad och omfatta exempelvis sängar och madrasser, soffor, bord, stolar, lampor och mattor för hemlika miljöer.

Kort information Syftet med den upphandlande varukorgen är att den ska användas till exempelvis studentbostäder, evakueringsboenden, tillfälliga bostäder och lunchrum/köksutrymmen. Ramavtalet gäller nya möbler och inredningsdetaljer och omfattar avtalad leverantörs kompletta sortiment inom avtalsområdet. Omfattning Möber för hemlika miljöer såsom matbord, stolar, soffor, fåtöljer, sidobord, TV-bänkar, sängbord, byråer, skrivbord. Sängar, madrasser och dagbäddar. Textilier såsom gardiner, mattor, sovtextilier, kökstextilier, badrumstextilier, sängkläder, täcken, kuddar, filtar. Inredningsdetaljer av ett ringa värde som vaser, ljusstakar, tavelramar, speglar, ljus, lampor för hemlika miljöer. Det ska även finnas möjlighet att köpa husgeråd. Vill du delta som referens? Kontaka ansvarig upphandlare Elin Erwid. Avtalsstart Avtalsstart planeras till 2017-12-01 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller två förlängningar totalt maximalt två år. Annonsering Planerad till hösten 2017. Anmälan/Avanmälan Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Däremot måste ni avanmäla er senast 2017-08-31 via epost avanmalningar@hbv.se  om ni inte önskar utnyttja detta ramavtal. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmäla sig till denna upphandling om ni önskar nyttja ramavtalet framöver. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten och skicka den till anmalningar@hbv.se senast 2017-08-31. Ansvarig upphandlare Elin Erwid.

Läs mer

Ny upphandling Elkraft 18-134-2


HBV kommer att göra en ny upphandling av elkraft för de medlemsbolag som missade att anmäla sig till årets upphandling som annonserades under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 6 september. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Fördelar Genom att samordna upphandlingar skapas generellt goda villkor till låga administrativa kostnader vilket bidrar till bättre ekonomi för de avropande enheterna (hädanefter kallad kunden). Detta innebär i sin tur att resurser kan frigöras för andra ändamål. Specifikt för samordnade elupphandlingar är den kompetensmässiga kunskapsbas som krävs för att inköpet ska kunna styras mot långsiktiga ekonomiska mål.  Avtalet erbjuder följande fördelar: Fyra olika avtalsmodeller att välja mellan: - A Rörligt elpris - B Fast elpris - Engångstillfälle - C Fast elpris - Genomsnitt (index) - D Fysisk leverans och finansiell prissäkring portföljförvaltning Möjlighet till olika avtalsperioder Statistik och rapportering är specificerat i avtalet Kvalitetssäkring av leverantör i upphandling och under avtalsperioden Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft Samarbete med elinköpsexpert Årliga informationsmöten om Elkraft Låg administrativ avgift, endast 0,20 öre per KWh  Avtalstyper För att tillmötesgå kundernas olika krav, förutsättningar och policys kommer det att finnas möjlighet att välja mellan följande avtalstyper: a) Rörligt pris – elleverans där marknadens timvisa svängningar bestämmer det slutgiltiga priset. b) Fast pris - engångstillfälle – elleverans där priset fastställs vid ett tillfälle för en förutbestämd framtida leveransperiod. c) Fast pris - genomsnitt – elleverans där priset fastställs som ett genomsnitt av flera tillfällen för en förutbestämd framtida leveransperiod. d) Portföljförvaltning – elleverans till spotpris och med tillhörande köp av finansiella prissäkringskontrakt enligt specificerat uppdrag från kunden. Samarbete med expert inom elhandel HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Magnus Kjellin har arbetat med att utveckla inköpsmodeller för den avreglerade elmarknaden sedan 1993.  Anmälan Senast den 6 september ska er anmälan vara HBV tillhanda. Fyll i Anmälningsblanketten samt Blankett kundinformation och skicka den till  elkraft@hbv.se . Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Kontakta oss Har ni frågor om upphandlingen är ni välkomna att skicka frågor till  elkraft@hbv.se  eller ansvarig upphandlare Sandra Sedig.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer