Ny chef Administrativa avdelningen


Maria Moniér Melin är sedan den 15 maj ny administrativ chef på HBV. Maria kommer närmast från en tjänst som tf VD på ett shared service företag i Stockholm. Hon har även arbetat som ekonomichef, verksamhetsutvecklare och business controller i tidigare anställningar.

Maria är organisationsekonom och har lång arfarenhet av administration, ekonomi, IT och HR som anställd och i egen konsultverksamhet. Hon arbetar gärna med digitala processer inom området för verksamhets- och ekonomistyrning och har stor kunskap och erfarenhet av olika datatekniska verktyg och system.

Läs mer

Ny upphandling av Biogas 17-146


HBV påbörjar arbetet med en ny upphandling av Biogas 17-146. Upphandlingen kommer att omfatta leverans av gas till de städer där gasnätet är i bruk. Ramavtalet kommer att vara uppdelat i två ramavtalsområden, där man antingen kan köpa enbart biogas eller en blandning av biogas och naturgas.

Avtalstid Avtalsstart planeras till 2017-10-01 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan Sista anmälningsdag till denna upphandling är 2017-06-09. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Önskar ni vara avropsberättigade, det vill säga kunna avropa från detta ramavtal, behöver ni som HBV-medlem anmäla detta. Anmälningsblanketten hittar du här intill. Till anmälan ska även en anläggningsförteckning bifogas där det framgår vilka fastigheter som berörs, vilket nät man är ansluten till samt en estimerad förbrukningsvolym (angiven i MWh/år). Fyll i blanketten senast 2017-06-09, scanna in den och skicka den via epost till anmalningar@hbv.se . Kontakt Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Läs mer

Ny upphandling Energi, vatten och miljöoptimering 17-136


HBV planerar för ny ramavtalsupphandling gällande optimering av fastigheters energi- och vattenförbrukning samt miljöförbättrande åtgärder. Upphandlingen är indelad i olika anbudsområden för varor och montage. Exempel på varor som kan komma att ingå i upphandlingen; strålsamlare, duschslangar, duschhandtag, förskruvningar, läckagevarnare, termostat för radiatorer, dagvattenfilter och 9 V batterier för brandvarnare. Enhetspriser för montage/utbyte av ovan nämnda varor samt utbyte av komfortfilter bakom radiator samt spisfläktfilter och/eller dagvattenfilter. Enhetspris för montering av trådlös rumstemperaturgivare.

Avtalstid Avtalsstart planeras till 2017-10-01 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar på maximalt två år. Anmälan/avanmälan Sista anmälningsdag till denna upphandling är 2017-06-10. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Om ni idag nyttjar detta ramavtal eller önskar nyttja det framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten här intill. Fyll i blanketten, scanna in den och skicka den via epost till anmalningar@hbv.se  senast 2017-06-10. Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Däremot måste ni avanmäla er senast 2017-06-10 via post  avanmalningar@hbv.se   om ni inte önskar nyttja detta ramavtal. Här kan du läsa mer om avanmälan och planerade upphandlingar. Kontakt Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Läs mer

Ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145


HBV påbörjar ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

Avtalstid Avtalsstart planeras till 2017-10-01 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller två förlängningar totalt på maximalt två år. Anmälan/Avanmälan Sista anmälningsdag till denna upphandling är 2017-06-10. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Om ni idag nyttjar detta ramavtal eller önskar att nyttja det framöver, behöver ni anmäla detta. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten här intill. Fyll i blanketten och skicka den till anmalningar@hbv.se senast 2017-06-10.  HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Om ni som medlemsbolag har för avsikt att ej nyttja detta avtal, vänligen meddela oss er avanmälan. Fyll i blanketten här intill och skicka den till avanmalningar@hbv.se senast 2017-06-10. Kontakt Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer