Upphandlingen av Fönster klart


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Fönster
16-141, anbudsområde A-E. Avtalstiden gäller från och med 2016-10-01 till och med 2018-09-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

HBV har antagit följande företag som leverantörer i respektive anbudsområde (angivna i bokstavsordning): A - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser inklusive montering (för aktuell rangordning i respektive län, se tilldelningsbeslut) Dalkarlarna i Ornäs AB Fönsterspecialisten i Norrland AB Interoc Dörr och Fönster Interoc Fasad AB Mockfjärds Fönsterentreprenad AB Skaala Fönster och Dörrar AB B - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser inklusive montering (för aktuell rangordning i respektive län, se tilldelningsbeslut) Dalkarlarna i Ornäs AB Fönsterspecialisten i Norrland AB Interoc Dörr och Fönster Interoc Fasad AB Mockfjärds Fönsterentreprenad AB Skaala Fönster och Dörrar AB C - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä, leveranser inklusive montering (för aktuell rangordning i respektive län, se tilldelningsbeslut) Fönsterspecialisten i Norrland AB Interoc Dörr och Fönster Interoc Fasad AB Mockfjärds Fönsterentreprenad AB TomKar Fönsterbyte AB D - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser exklusive montering (för aktuell rangordning i respektive län, se tilldelningsbeslut) Beijer Byggmaterial AB Skaala Fönster och Dörrar AB Woody Bygghandel AB E - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium, leveranser exklusive montering (för aktuell rangordning i respektive län, se tilldelningsbeslut) H-Fönstret AB Skaala Fönster och Dörrar AB Viljandi Aken Ja Uks, AS Woody Bygghandel AB Information på våra avtalssidor kommer att finnas tillgängligt så snart som möjligt, dock senast 2016-10-01 när avtalen börjar gälla.    

Läs mer

Upphandlingsdagen 2016


World Trade Center

Välkommen till HBVs Upphandlingsdag 2016, ett arrangemang för anställda hos våra medlemsbolag samt kommuner och kommunala bolag. Lär dig mer om hur du utvecklar den goda offentliga affären. Vi fokuserar på hållbara, innovativa och rättssäkra upphandlingar. Ta del av senaste nytt från HBV och träffa dina kollegor i branschen och utbyt erfarenheter.

Tid: 19 oktober 2016, kl 10.00-18.30 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Konferenslokal New York. Kostnad: 1.800 kronor per person exklusive moms. Program 09.30-10.00 Registrering och kaffe 10.00-10.20 Med sikte på bättre offentliga affärer (Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten) 10.20-11.00 Bättre offentliga marknader (Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv) 11.00-11.15 Paus 11.15-12.00 Inköpsmognad för offentlig sektor (Carina Dahllöf, Silf Competence AB och Johan Almesjö, Inköp Gävleborg) 12.00-12.40 Nya upphandlingslagarna och aktuella rättsfall (Per-Ola Bergqvist, Foyen Advokatfirma) 12.40-14.00 Lunch 14.00-14.45 Innovationsupphandling (Åke Rosén, GAIA BioMaterials AB) 14.45-15.15 Paneldebatt - Synen på affärsmässighet i upphandling? Behövs en särskild upphandlingsdomstol i Sverige? 15.15-15.45 Kaffe 15.45-16.00 Aktuellt från HBV (Ola Kroon och Jonna Andersson, HBV) 16.00-16.45 Entreprenörskap, ledarskap och bemötande (Boris Lennerhov, f.d. VD Gekås i Ullared) 16.45-17.00 Sammanfattning av dagen 17.00-18.30 Mingel och snittar Anmälan Anmäl dig till Therese Borg, therese.borg@hbv.se , tel 08-556 765 26 senast 10 oktober. Anmälan är bindande. Anmäld plats kan överlåtas till en kollega. Avbokning behöver ske skriftligen senast 10 oktober för att inte debiteras.

Läs mer

Tvättmedelsdosering annonserad


HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Tvättmedelsdosering 16-154.
Sista anbudsdag är 2016-10-31.

Upphandlingen omfattar tvättkem för doseringsutrustning samt doseringsutrustning inklusive installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Ansvarig upphandlare är Martina Everskog. Se upphandlingen här>>

Läs mer

Ny upphandling Tvättstugeutrustning


HBV kommer inom kort att påbörja upphandlingen av ramavtal gällande Tvättstugeutrustning 17-102. Avtalet kommer att omfatta tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar m.m. samt installationer av i avtalet ingående produkter.

Avtalet är rikstäckande och rangordning kommer att tillämpas. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling. En förutsättning att få anmäla sig är att det inom kommunen finns ett bolag eller organisation som är medlemsbolag hos HBV. Avtalsstart planeras till 2017-01-01 med en avtalstid på två år samt möjlighet till en eller flera förlängningar på totalt maximalt två år. Anmälan/Avanmälan Om ni idag nyttjar detta ramavtal, 12-102, och/eller önskar nyttja det kommande ramavtalet 17-102 framöver, måste ni anmäla detta. Anmäl er genom att ladda ner anmälningsblanketten här till höger och skicka den till anmalningar@hbv.se senast 2016-10-07. Alla HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Däremot måste ni avanmäla er senast 2016-10-07 via epost avanmalningar@hbv.se om ni inte önskar utnyttja detta ramavtal. Här kan du läsa mer om avanmälan och planerade upphandlingar>> Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer