Ulf Nyqvist ny tf VD


Ulf Nyqvist tf VD

Ulf Nyqvist, tidigare VD på AB Botkyrkabyggen, tar på styrelsens uppdrag över rollen som tillförordnad VD från och med den 15 februari. Ewa Flood, administrativ chef och tf VD på HBV, flyttar tillbaka till de sörmländska skogarna utanför Katrineholm till sommaren. Hon har därför sagt upp sig och arbetar sin sista dag på HBV den 30 maj 2017.

Arbetet med att rekrytera en ny VD pågår för fullt tillsammans med rekryteringsföretaget decennium3. Då tillsättandet av ny VD kan ta lång tid och Ewa lämnar HBV i maj, vill styrelsen säkerställa VD-positionen genom att tillsätta Ulf Nyqvist. Ulf Nyqvist har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. Han kommer närmast från AB Botkyrkabyggen där han varit VD sedan 2004. Han är även styrelseordförande i Fastigo AB (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Ulf kommer inledningsvis att arbeta halvtid på HBV. Ewa Flood, administrativ chef på HBV sedan 2011, ser fram emot en ny spännande del i livet med nytt arbete och närhet till naturen. Hon börjar som ekonomichef på Katrineholms kommun den 1 augusti 2017.

Läs mer

Rapport från Hållbara dagar


45 representanter från 25 medlemsbolag deltog i HBVs seminarium Hållbara dagar i Stockholm den 6–7 februari. 14 av HBVs avtalsleverantörer fanns på plats med en minimässa som visade deras produkter och tjänster. Ulf Lindblom, affärschef HBV, inledde med att presentera HBV och verksamhetsåret 2016. Han informerade om att 15 nya ramavtal skrevs under det gångna året.

Bertil Lindström, teknisk chef på Lund Kommuns Fastighets AB (LKF), beskrev hur bolaget arbetat med att skapa Sveriges största solcellsprojekt för bostadshus. LKF har monterat 5 500 kvadratmeter solceller på taken på flera av fastigheterna. Satsningen kostade cirka tio miljoner kronor och delfinansierades genom cirka tre miljoner kronor i bidrag. Resultatet är Lunds största solcellsanläggning. Investeringen har lett till att LKF minskat primärenergianvändningen för lokaler med hela 50 procent. Fördelar är förstås också att solenergin är energisäkert med fast elpris och att utsläppen av CO2 minskar. Peter Litzén, teknisk specialist på solenergi på Rexel Sverige AB, presenterade fördelarna med solenergi (grönt, tyst, underhållsfritt) och utvecklingen på området med bland annat energilagring. Hans råd till bostadsbolagen är att undvika paketlösningar och i stället utgå från lösningar som är anpassade för varje bolags förutsättning och hur det egna bostadsbeståndet ser ut. En lite annorlunda syn på hållbarhet och förnybart gav Maria Strømme, professor i nanoteknik vid Uppsala universitet och även känd för Sommar-programmet i SR 2015. Hon visade hur nanoteknologin revolutionerar våra liv, vårt samhälle och vår industri. Det handlar om allt från att bota cancer till att diagnostisera sjukdomar som diabetes och Alzheimers, bygga och ersätta trasiga delar i kroppen, miljövänliga förpackningar till plagg som reglerar kroppstemperaturen och därmed minskar energianvändningen till att frångå kiselteknologin vid produktion av solenergi och i stället använda nanotekniken för ett smartare och mer miljövänligt resultat. Christian Hollmann, projektledare vid AB Botkyrkabyggen, visade hur bolaget arbetat med att byta ut 12 000 armaturer i allmänna utrymmen, inom- och utomhus. Han bjöd på många handfasta tips. Sista seminariet dag ett avslutades med att HBVs regionansvariga Benny Engström, region öst, och Gustav Lundin, region väst, visade exempel på hur FKU (Förnyad konkurrensutsättning) och trepartsavtal fungerar. De besvarade också svaren på de vanligaste frågorna som brukar dyka upp. Dagen avslutades med middag för samtliga deltagare på Quality Hotel Globe. Seminariets andra dag var myndigheternas dag på scenen. Från Upphandlingsmyndigheten deltog Jens Johansson och Ylva Svedenmark, båda från Hållbarhetsenheten. Jens höll ett föredrag om kraven för hållbar upphandling inom fastighets- och byggområdet och stöd för ombyggnad, ventilation, filter och tvättutrustning. Ylva förklarade LCC (Livscykelkostnader) som ett verktyg för hållbar upphandling. Carl-Martin Johborg, handläggare på Energimyndigheten, talade om Global Lighting Challenge och Belysningsutmaningen – en nationell kraftsamling för effektivare belysning, Förutom representanter från medlemsbolagen deltog även ett 20-tal representanter från HBV. 14 leverantörer var på plats med en minimässa, som visade deras produkter och tjänster.

Läs mer

Balkonginglasning 17-155 annonserad


HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkonginglasningar 17-155.
Sista anbudsdag är 2017-03-20. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

Upphandlingen kommer att omfatta inglasning av balkonger eller uteplatser i varierande utformningar och storlekar. Inglasningarna levereras och monteras med ABT 06 som grund (totalentreprenad). Upphandlingen är uppdelad i Sveriges 21 olika län där varje län utvärderas var och en för sig. Tre leverantörer kommer att antas per län. Vid leverans upp till 20 stycken balkonger gäller rangordning där lägsta pris blir rangordnad etta och avropas i första hand. Vid 21 balkonginglasningar eller fler per avrop kommer förnyad konkurrensutsättning ske mellan antagna leverantörer i länet.

Läs mer

Elmaterial och belysning 15-103 förlängs


HBV förlänger ramavtalet gällande Elmaterial och belysning 15-103 till och med 2018-04-30. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Ramavtalet omfattar kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och där till hörande produkter samt solceller Belysningsinventering: Leverantören ska kunna utföra inventering av beställarens befintliga belysning och föreslå nya alternativ. I belysningsinventering ska ingå:  Inventering befintligt Förslag på nytt Besparingskalkyler Rådgivning kring belysning Belysningsberäkningar Livscykelanalys Leverantörer med annan rangordning än ett ska kunna erbjuda dessa tjänster i mån av tid.  Belysningsinventering ska vara kostnadsfri för beställaren oberoende av om belysning köps eller ej. Avropsutbildning Leverantören ska minst kunna utföra utbildning av beställarens personal hos inom följande områden:  Ljuskällor – introduktion för en icke elektriker – vad bör man kunna för att göra en beställning samt grunderna om olika ljuskällor.   Belysningsarmaturer – introduktionsutbildning för icke elektriker i olika armaturtyper, vad bör man tänka på etc.   Uppsättning av beställningslistor i webbshop – information om hur beställningar sker, hjälp att lägga upp favoritlistor som underlättar kommande beställningar, möjlighet att nå produkter i HBVs nettoprislista Leverantören antagen på plats ett ska inom två månader från avtalsstart kunna tillhandahålla resurser för beställaren motsvarande en halv heltidstjänst som utför dessa utbildningar Leverantörer med annan rangordning ska kunna erbjuda dessa tjänster i mån av tid. Utbildning ska vara kostnadsfri för beställaren oberoende av om köp sker eller ej. Utbildningarna ska kunna ske på plats hos de beställare som har en beräknad avropsvolym om minst 500 000 kr annars ska utbildningen kunna ske på närmaste butik eller motsvarande.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer