Nu trycker vi på knappen!


HBV byter affärssytem

HBV kommer under september månad byta affärssystem. Vårt nuvarande system implementerades tidigt 1990-tal och den tekniska miljön håller nu på att fasas ut av IBM vilket innebär att vi måste byta system. Det nya systemet heter Visma Business. Den nya lösningen kommer i förlängningen ge oss en utökad möjlighet att priskontrollera fakturorna samt tillhandahålla mer detaljerad statistik till medlemsbolagen och våra kunder.

Vi använder sedan flera år elektronisk fakturering. Dessutom finns nu ett regeringsförslag att från och med november 2018 införa lagkrav om efakturering för hela den offentliga sektorn (2014/55/EU). I juni 2017 slutade vi att skicka fakturor i pappersformat och i samband med övergången till vårt nya affärssystem passar vi alltså på att närma oss lagförslaget ytterligare med målet att endast ta emot efakturor som fakturaformat från och med 1 november 2018. Hur påverkar det er? I det nya affärssystemet kommer den manuella hanteringen av fakturor vara begränsad. I praktiken innebär detta att om obligatorisk information saknas, såsom HBVs kundnummer kommer fakturan automatiskt att returneras till leverantören för komplettering. Till följd av den automatiska hanteringen kommer vi inte längre ha möjlighet att åtgärda eventuella fel eller önskemål vad gäller märkningar på fakturorna i efterhand. Har man som kund särskilda önskemål om fakturamärkningar måste detta kommuniceras direkt med leverantören vid beställningstillfället. Valideringsregler För att inte fakturor ska fastna i flödet kan det underlätta om ni på kundsidan ser över eventuella valideringsregler för att säkerställa att dessa är relevanta och inte stoppar fakturorna i onödan. Ett tips kan vara att inte ha hårdare valideringskrav än vad beställarna kan uppge korrekt som märkning när de lägger beställningen. Vi hoppas att övergången kommer gå smidigt och hoppas att ni har överseende för eventuella övergångsproblem. Tips! Kunder Uppge rätt information vid beställningen. Om rätt information inte kommuniceras till leverantören kommer informationen saknas på fakturan från HBV. Se över valideringsregler i ert efakturaflöde. HBVs möjligheter att korrigera eller rätta information såsom referenser eller märkningar på er faktura kommer bli starkt begränsade. Leverantörer Se över faktureringsvillkoren i ert ramavtal. Där framgår bland annat att fakturor ska vara märkta med HBVs kundnummer och skickas till HBV i elektroniskt standardformat, vilket kommer vara Svefaktura BIS 5A 2.0. Mer info hittar du här

Läs mer

Fakturaflödet igång


HBVs fakturaflöde är nu flyttat till det nya affärssystemet och kundfakturor har återigen börjat att skickas ut.

Vissa brister har identifierats och dessa åtgärdas löpande. Till exempel har några fakturadubbletter skickats och referenser har saknats på vissa fakturor.

Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende med detta under en övergångsperiod.


--------------
Texten uppdateras löpande om vi upptäcker fler felaktigheter.

Läs mer om efaktura här

Läs mer om Fakturaflödet igång

Skaala i konkurs


Skaala Fönster och Dörrar AB har idag fredagen den 25 augusti 2017 informerat HBV om att de har lämnat in en konkursansökan till Tingsrätten. För ytterligare frågor kontakta ansvarig upphandlare, Stefan Fredlund.

Läs mer

Rättsprocessen är äntligen över!


HBV har vunnit överprövningen av Avfallshanteringsprodukter 17-113, anbudsområde A-F. HBV vann målet i Förvaltningsrätten men leverantören som förlorade valde att överklaga till Kammarrätten. I början av september kom positivt besked från Kammarrätten om att de inte beviljar leverantören prövningstillstånd. Ramavtalen inom avtalsområde A–F börjar därför gälla 2017-09-15.

Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2017-2018 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här . Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer