Nytt avtal Vitvaror 15-101


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Vitvaror del A 15-101. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-21 till och med 2019-01-20 med möjlighet till ett (1) års förlängning maximalt två (2) gånger. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Avtalet omfattar produkter såsom s pis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, överskåp, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Antagna leverantörer i rangordning: 1. Electrolux Hemprodukter AB 2. Elektroskandia Sverige AB Nyheter i avtalet Förnyad konkurrensutsättning Vid leveranser till objekt med fler än 100 enheter (vitvaruenhet). Med objekt avses leveranser till planerat vitvarubyte som sker samtidigt i tid eller leveranser till ett ny- eller ombyggnadsprojekt. Leveranstid/inställelsetid Leveranstid för produkter är maximalt 3 arbetsdagar. Ytterligare en dag accepteras för Gotland samt för Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens- län utom för orterna Östersund, Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå. Ovanstående leveranstid ska även hållas för övrigt lagerhållet material. Leveranstid för reservdelar för funktionsduglighet ska vara max två (2) arbetsdagar, övriga reservdelar max fem (5) arbetsdagar. 2017-01-23 t o m 2017-03-23 får leverantören överstiga ovan angiven leveranstid. Inställelsetid garantiservice Inställelsetid för garantiservice/reparation är 48 timmar vid driftstopp och 72 timmar för övriga ärenden. Undantag gäller åtgärder som anmälts på en fredag, vilka åtgärdas påföljande vardag. Vid så kallad bomkörning, då tid för installation/serviceåtgärd, är avtalad mellan leverantör och hyresgäst men leverantören inte blir insläppt, får leverantören ta ut 20 % av kostnaden för den beställda åtgärden som ersättning. Vite Vite vid försening gäller även garantiservice. Reservdelar Om termostater på kylprodukter ej går att bytas ut på grund av att konstruktionen och felet uppstår inom garantitiden, ska skåpet ersättas med ett nytt likvärdigt skåp. Om reservdel utgått så ska ny likvärdig produkt erbjudas till en kostnad av reservdelen. Garantitid För servicearbete (reparation) gäller för material minst sex (6) månaders garanti. Undantag för garantiservice där garantitiden är fem (5) år. Utbildning Leverantör antagen inom del A ska kunna erbjuda samtliga beställare att kostnadsfritt få en utbildning avseende enklare reparationer av frekventa produkter. 

Läs mer

Nytt avtal Tvättstugeutrustning 17-102 Anbudsområde A


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Tvättstugeutrustning 17-102 Anbudsområde A. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-16 till och med 2019-01-15 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Avtalet omfattar produkter  för tvättstugor i flerfamiljshus: tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar mm samt installationer av i avtalet ingående produkter. Antagna leverantörer i rangordning är: 1. Electrolux Laundry Systems Sweden AB 2. AB Podab 3. Elektroskandia Sverige AB 4. Miele AB

Läs mer

Nytt avtal Järnhandelsvaror


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Järnhandelsvaror 16-122. Avtalet är länsindelat och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-13 till och med 2019-01-12 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Avtalet omfattar järnhandelsvaror såsom elverktyg, handverktyg, tillbehöv, förnödenheter samt personligt skydd. Upphandlingen omfattar inte produktgrupperna elmaterial, rörmaterial, städprodukter, ventilationsmaterial, badrumsinredning samt byggmaterial. Upphandlingen är indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län. Information om rangordning i respektive län kommer att finnas på våra Avtalssidor (kräver inloggning) senast 2017-01-13 då avtalet börjar gälla. Antagna leverantörer i bokstavsordning: Ahlsell Sverige AB Bygg & Industrigross Sverige AB Optimera Svenska AB TOOLS Sverige AB

Läs mer

Förlängda ramavtal


HBV har valt att förlänga följande ramavtal: Byggmaterial 14-123, Rör och fastighetsförnödenheter 12-104, Inredningssnickerier 12-106 och Köksförnyelse 12-140.

Byggmaterial 14-123   Förlängt till och med 2018-02-28. Avtalet omfattar byggmaterial, dörrar, inredning, trävaror, träskivor, rumskomplettering, redskap/verktyg, gipsskivor, fästdon, beslag och golvmaterial. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund. Rör och fastighetsförnödenheter 12-104 - tillfälligt avtal Förlängt till och med 2017-03-31. Vi rekommenderar att avrop sker under direktupphandlingsgränsen om 534 890 kronor per räkenskapsår eller om "synnerliga skäl" enligt LOU föreligger. Avtalet omfattar rörmaterial och fastighetsförnödenheter. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe. Inredningssnickerier 12-106 - tillfälligt avtal Förlängt till och med 2017-03-31. Avtalet kan inte förlängas ytterligare. Vi rekommenderar att avrop sker under direktupphandlingsgränsen om 534 890 kronor per räkenskapsår eller om "synnerliga skäl" enligt LOU föreligger. Avtalet omfattar inredningssnickerier. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe. Köksförnyelse 12-140 - tillfälligt avtal Förlängt till och med 2017-03-31.  Avtalet kan inte förlängas ytterligare. Vi rekommenderar att avrop sker under direktupphandlingsgränsen om 534 890 kronor per räkenskapsår eller om "synnerliga skäl" enligt LOU föreligger. Avtalet omfattar montage av köksskåpsluckor, uppdelat i lackat (del A) respektive laminerat (del B) och projektuppdrag (del C). Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Våra medlemsbolag förtjänar det bästa. För att skapa marknadens bästa upphandlingar inom fastighetsområdet för vi ständigt dialog med våra medlemsbolag och följer det som händer på marknaden. Vi är öppna för diskussion, lyhörda för idéer och nyfikna på nyheter. Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar om man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer