Nytt avtal Tvättmedelsdosering


HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Tvättmedelsdosering 16-154. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2016-12-01 till och med 2018-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

Avtalet omfattar tvättkem för doseringsutrustning samt doseringsutrustning inklusive installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Antagna leverantörer i rangordning är: 1. Ecolab AB 2. Diversey Sverige AB

Läs mer

HBVs VD slutar


Åsa Sundqvist Olsson, VD sedan 2009 har sagt upp sig från HBV. Nu börjar rekryteringen av en ny VD till Allmännyttans inköpscentral. Styrelsen har utsett Ewa Flood som tillförordnad VD från den 1 december 2016 till dess att HBVs nya VD är på plats. Ewa har arbetat som administrativ chef på HBV sedan 2011.

– Efter sju utvecklande och givande år är det dags för mig att gå vidare mot nya utmaningar, säger Åsa Sundqvist Olsson. Jag ser med stor glädje tillbaka på denna tid. Vår omsättning har ständigt ökat och vi har fått fler medlemsbolag. Jag lämnar ett sunt företag i trygga händer hos styrelsen och en kompetent ledningsgrupp, avslutar Åsa Sundqvist Olsson. – De senaste åren har varit händelserika för HBV med flera stora förändringar, säger Ulf Rohlén, styrelseordförande för HBV. Åsa har på ett föredömligt sätt lett organisationen genom förändringarna och utvecklat HBV till den moderna inköpscentralen den är idag. Nu börjar vi processen med att hitta en ny VD som kan ta över ledningen och fortsätta det goda arbetet, avslutar Ulf Rohlén. Vid frågor, kontakta: Ewa Flood, tf VD, ewa.flood@hbv.se , 070-664 33 98 Ulf Rohlén, styrelseordförande, ulf.rohlen@obo.se

Läs mer

Garageportar 17-129 annonserad


HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Garageportar 17-129. Sista anbudsdag är 2017-01-09. Planerad avtalsstart är 2017-02-01. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Kort beskrivning HBVs ramavtalsupphandling gällande Garageportar inkl. montage 17-129 kommer att omfatta fyra olika modeller av garageportar; vipport, takskjutport, slagport och industriport. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande. Rangordning tillämpas på porttyperna vipport, takskjutport och slagport. För industriport tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Tre anbudsgivare kommer att antas för vardera anbudsområde. Dock gäller att färre anbudsgivare kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller uppfyller ställda krav. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Avtalsstart Planerad till 1 februari 2017. Ansvarig uppandlare Ludvig Prebner. 

Läs mer

Välbesökt HBV-träff i Karlstad


HBVs regionansvariga Dan Sundberg (region mitt) och Gustav Lundin (region väst) arrangerade den 17 november en träff inom fyra viktiga ramavtalsområden Tvättutrustning, Vitvaror, Elmaterial och Tvättmedelsdosering.

Nya produkter och produktserier har tillkommit det senaste året, vilket resulterat i ett uppdämt behov för medlemsbolagen att träffa sina HBV-leverantörer och lära sig mer inom dessa produktområden. HBV gick igenom trepartsförfarandet (förupphandling) och fanns på plats för att svara på frågor även inom andra avtalsområden under träffen. Totalt deltog 62 personer som representerade 21 stycken medlemsbolag och elva avtalsleverantörer, vilket inte bara ledde till ett trevligt arrangemang utan också till att många affärskontakter och affärer skapades. Stort tack till alla som deltog!

Läs mer

Planerade upphandlingar


knappar med HBV logotyp

Alla medlemsbolag i HBV inkluderas i samtliga upphandlingar, förutsatt att man inte anmäler något annat.

Under 2016-2017 planerar HBV att genomföra följande upphandlingar. Dessa är preliminära och kan komma att avvika beroende på intresse och efterfrågan. För kommuner och andra som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till aktuell upphandling ska ske innan tidpunkten för annonsering av respektive upphandling. Anmälan gäller endast bolag som inte är medlemmar i HBV. HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i upphandlingen. Om man av någon anledning inte vill medverka i en upphandling är det viktigt att man avanmäler sitt intresse i god tid. Läs mer om avanmälan här (länken kräver inloggning). Vid frågor kontakta HBVs upphandlingschef Ola Kroon .

Läs mer